Hoppa till innehåll

Turkiska stålprodukter har lagts till i förordningen om samtidig tillämpning av skyddstullar och antidumpnings- och utjämningstullar

8.10.2021 12.58
Pressmeddelande

Kommissionen har meddelat om tillägg till genomförandeförordning (EU) 2019/1382 gällande vissa stålprodukter med ursprung i Turkiet. I förordningen faställs vilka antidumpnings- och utjämningstullsatser som ska tillämpas på vissa stålprodukter med ursprung i olika tredjeländer, när också en tilläggstull enligt genomförandeförordning (EU) 2019/159 ska betalas för produkten. 

I förordningen har varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet lagts till. Varorna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 00, 7208 54 00, ex 7211 13 00 (Taric-nummer 7211 13 00 19), ex 7211 14 00 (Taric-nummer 7211 14 00 95), ex 7211 19 00 (Taric-nummer 7211 19 00 95), ex 7225 19 10 (Taric-nummer 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nummer 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nummer 7226 19 10 95), ex 7226 91 91 (Taric-nummer 7226 91 91 19) och 7226 91 99. 

Genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1382 förhindras att importen av stålprodukter med ursprung i tredjeländer samtidigt omfattas av antidumpnings- och antisubventionsåtgärder och av skyddstullen för import över kvoten. 

Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 352, 5.10.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar