Hoppa till innehåll

Tullen återbetalar importskatter som betalats till för högt belopp på grund av valutafel (uppdatering 18.2.2021)

Utgivningsdatum 24.2.2021 14.00
Pressmeddelande

Vid Tullen har en felaktig lista över valutaomräkningskurser använts i fråga om vissa valutor vid förtullningar 1.5.2016–30.6.2019. I enlighet med EU-lagstiftningen återbetalar Tullen de överbetalda avgifterna på eget initiativ, när beloppet som ska återbetalas är minst 10 euro. Kunderna kan också ansöka om återbetalning av mindre belopp.

Tullen har av misstag använt säljkurser fastställda av en finsk bank för valutor för vilka kurser fastställda av Europeiska centralbanken (ECB) borde ha använts vid omräkning till euro. Detta gäller förtullningar vars skattebestämningsdag har fastställts 1.5.2016–30.6.2019. Felaktigt omräknade valutor är bl.a. rysk rubel, svensk krona och US-dollar. På grund av felet har varornas tullvärde och momsgrund fastställts som 1,5–2,5 procent för höga. Felet gäller cirka 960 000 förtullningar. Summan som Tullen ska återbetala uppgår enligt Tullens nuvarande uppskattning till cirka 11,5 miljoner euro.

Tullen beklagar felet som uppstått i tullarbetet. Efter att ha upptäckt felet har Tullen omedelbart börjat tillämpa kurser fastställda av ECB vid förtullningar där skattebestämningsdagen är 1.7.2019 eller senare samt samla uppgifter för återbetalningarna.

Nästan alla rättelser av valutafel kommer att leda till återbetalningar (uppdatering 18.2.2021)

I enlighet med EU-lagstiftningen återbetalar Tullen de överbetalda avgifterna på eget initiativ, när beloppet som ska återbetalas är 10 euro eller mer. Om beloppet av importskatter som fastställts som för höga är mindre än 10 euro, återbetalar Tullen det på kundens ansökan. Anvisningar för ansökan om återbetalning finns på Tullens webbplats. Tullen begär att Skatteförvaltningen förmedlar kontakt- och kontouppgifterna för de kunder till vilka återbetalningen sker på tjänstens vägnar, så kunderna behöver inte kontakta Tullen eller Skatteförvaltningen. Om någon kunds uppgifter inte fås från Skatteförvaltningen, kontaktar Tullen kunden per e-post eller brev och ber kunden lämna sitt kontonummer för återbetalningen.

Om förtullningen har skett före år 2018, återbetalas inte den mervärdesskatt som fastställts till ett för högt belopp, om det är fråga om en importör som införts i registret över mervärdesskatteskyldiga eller annan importör enligt 100 § i mervärdesskattelagen (1486/1994) och om den skatt som betalats på en importerad vara har kunnat dras av eller fås som återbäring. Tullen återbetalar dock mervärdesskatten vid import om importören inte har kunnat dra av mervärdesskatten som på grund av valutafelet uppburits till ett för högt belopp. 

Kunder ska på eget initiativ korrigera momsdeklarationen som lämnas till Skatteförvaltningen (uppdatering 8.11.2019)

Skatteförvaltningen har sedan år 2018 ansvarat för mervärdesbeskattningen av importvaror om importören har införts i registret över mervärdesskatteskyldiga. Tullvärdet som ändrats på grund av den felaktiga valutakursen samt de tullar, skatter och avgifter som Tullen uppbär påverkar momsgrunden vid import.

Skatteförvaltningen har publicerat en anvisning om korrigering av momsdeklarationen på vero.fi. Gå till Skatteförvaltningens anvisning på vero.fi.

Valutor som omfattas av felet (uppdatering 8.11.2019)

AUD, CAD, CHF, CZK, DKK, GBP, HKD, HUF, ILS, INR, JPY, KRW, MXN, NOK, NZD, PLN, RUB, SEK, SGD, THB, TRY, USD, ZAR

Kundmeddelande