Hoppa till innehåll

Tullaboratoriet sprider och tar del av de nyaste forskningsrönen inom referenslaboratorieverksamheten

Utgivningsdatum 24.4.2023 10.53 | Publicerad på svenska 24.4.2023 kl. 10.57
Pressmeddelande

​​​​​​​Vid Tullaboratoriet utför vi ett brett spektrum av undersökningar av bruksvaror, livsmedel, bränslen samt narkotika och läkemedelssubstanser som förs in till Finland. I undersökningarna säkerställer vi att de produkter som förs in från utlandet är säkra och överensstämmer med kraven, men genom analyserna kan vi också fastställa rätt varukod för produkter och att se till att olagliga ämnen eller föremål inte kommer in i vårt samhälle.

Tullaboratoriet har också utsetts av jord- och skogsbruksministeriet till ett nationellt referenslaboratorium för livsmedelssäkerhet. I praktiken betyder det att vi samarbetar med andra referenslaboratorier i EU, deltar regelbundet i utbildningar och jämförelser mellan laboratorier och arrangerar också utbildningar själva.

Hösten 2022 deltog våra experter i flera internationella tillställningar som ordnats av referenslaboratorier. Vi fick ta del av senaste kunskap om genetiskt modifierade produkter, analys av bekämpningsmedelsrester, livsmedelskontaktmaterial, kontaminanter i livsmedel och om mycket annat. Internationellt samarbete är viktigt för att vi ska kunna skydda det finländska samhället från skadliga ämnen och produkter med hjälp av senaste kunskap och metoder.

Artikeln