Hoppa till innehåll

Tillverkare av polyetentereftalat kan nu begära att kommissionen inleder en översyn av utjämningstull

Utgivningsdatum 10.11.2023 9.06
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om utjämningstull även i fortsättningen borde tas ut för indisk polyetentereftalat. Produkten klassificeras enligt Taric-nummer 3907 61 00 00. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för utjämningstullen  på polyetentereftalat att vara 1.8.2024.

Information om saken finns i kommissionens tillkännagivande C/2023/589, 6.11.2023. I tidningen anges tidsfristen för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av utjämningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar