Hoppa till innehåll

Tillverkar du rördelar av stål? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstullen

Utgivningsdatum 11.5.2021 10.36
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för rördelar av stål med ursprung i Kina och Taiwan. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på kinesiska eller taiwanesiska rördelar av stål att vara 28.1.2022. Varorna klassificeras enligt Taric-nummer 
7307 23 10 15
7307 23 10 25
7307 23 90 15 och
7307 23 90 25.

Ett tillkännagivande om detta ärende finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 168, 5.5.2021. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar