Hoppa till innehåll

Tillverkar du grafitelektrodsystem eller importerar du sådana från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull

19.11.2021 13.57
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull borde tas ut för grafitelektrodsystem med ursprung i Kina. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning, C 466, 18.11.2021. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00 (Taric-nummer 8545 11 00 10 och 8545 11 00 15).

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av utjämningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar