Hoppa till innehåll

Tillverkar du grafitelektrodsystem eller importerar du sådana från Indien? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

Utgivningsdatum 21.6.2021 9.02
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen ska tas ut för vissa indiska grafitelektrodsystem. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen att vara 11.3.2022. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 8545 11 00 och ex 8545 90 90 (Taric-nummer 8545 11 00 10 och 8545 90 90 10).

Mera information finns i EU:s officiella tidning nr C 226, 14.6.2021. I tidningen anges de tidsfrister inom vilka undersökningar och översyner kan kommenteras samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar