Hoppa till innehåll

Tillverkar du fästanordningar av järn eller stål eller importerar du sådana från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningstullärende

Utgivningsdatum 22.12.2020 12.43
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut vid import av fästanordningar av järn eller stål med ursprung i Kina.

Produkterna som omfattas av undersökningen klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, ex 7318 15 95, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00 (Taric-nummer 7318 15 95 19, 7318 15 95 89, 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 7318 21 00 95, 7318 21 00 98, 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95 och 7318 22 00 98). Dessa KN- och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning nr C 442, 21.12.2020 finns mera information om de berörda produkterna, deltagande i undersökningen och tidtabellen för hörande.

Mera information:

yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar