Hoppa till innehåll

Tillverkar du erytritol eller importerar du erytritol från Kina? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om antidumpningstull

Utgivningsdatum 22.11.2023 9.17
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen inleder på grund av ett klagomål den fått en undersökning av om antidumpningstullar borde införas vid import av kinesiskt erytritol. Produkten som är föremål för undersökningen är erytritol antingen i ren form eller i blandningar innehållande mindre än 10 viktprocent andra produkter. Erytritol är en sockeralkohol med fyra kolatomer (polyol) som framställs av socker eller glukos. Det används som sötningsmedel.

Mera information om undersökningen finns i kommissionens tillkännagivande C/2023/1020, 21.11.2023. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen.

Erytritol i ren form klassificeras enligt KN-nummer ex 2905 49 00 (Taric-nummer 2905 49 00 15). Erytritol i blandningar klassificeras enligt KN-nummer ex 2106 90 92 och ex 2106 90 98 (Taric-nummer 2106 90 92 65 och 2106 90 98 15).

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar