Hoppa till innehåll

Tillverkar du aluminiumhjul? Tillverkare har nu möjlighet att begära att kommissionen inleder en översyn av antidumpningstullen

Utgivningsdatum 11.5.2021 10.45
Pressmeddelande

Unionsproducenter kan lämna in en skriftlig begäran om översyn till kommissionen för att kommissionen ska börja undersöka om antidumpningstull även i fortsättningen borde tas ut för aluminiumhjul med ursprung i Kina. Om ingen översyn inleds kommer den sista giltighetsdagen för antidumpningstullen på kinesiska aluminiumhjul att vara 25.1.2022. Varorna klassificeras enligt Taric-nummer 
8708 70 10 15
8708 70 10 50
8708 70 50 15 och
8708 70 50 50.

Ett tillkännagivande om detta ärende finns publicerat i Europeiska unionens officiella tidning nr C 161, 3.5.2021. I tidningen anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna ska skickas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du agerar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar