Hoppa till innehåll

Tillfälligt upphävande av tilläggstullarna på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna 11.3–10.7.2021

Utgivningsdatum 11.3.2021 9.42 | Publicerad på svenska 11.3.2021 kl. 10.47
Pressmeddelande

Kommissionen införde i november 2020 tilläggstullar på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna. Ärendet hänför sig till tvister mellan EU och USA gällande flygplan. Se kundmeddelandet Tilläggstullar på vissa produkter med ursprung i Förenta staterna 10.11.2020 (uppdatering 19.11.2020)

Tilläggstullarna gäller varor som hör till bl.a. följande produktkategorier: luftfartyg, fisk, mussla, ost, grönsaker, nötter, frukt, vete, oljor, kakaoberedningar, kaffe, te, andra livsmedel, alkoholdrycker, tobaksprodukter, väskor, bomull, grävmaskiner, traktorer, vissa specialmotorfordon och spelapparater. 

EU och Förenta staterna nådde nu i början av mars en överenskommelse om ömsesidigt tillfälligt upphävande av alla åtgärder under en period på fyra månader.  Kommissionen beslöt om tillfälligt upphävande av uppbörden av tilläggstullarna under perioden 11.3–10.7.2021. Målet är att hitta en lösning på tvisterna gällande civila luftfartyg. Mera information om ärendet finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 84 / 11.3.2021.

Mera information:
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande