Hoppa till innehåll

Tillämpning av utvidgad kumulation vid tillverkning av cyklar i Kambodja

Utgivningsdatum 25.9.2023 13.45
Pressmeddelande

Kommissionen har i sitt beslut (EU) 2023/1810 meddelat att Kambodja beviljas tillstånd att i fråga om GSP-förmånstullar tillämpa utvidgad kumulation med Vietnam fr.o.m. den 22 september 2023. Den utvidgade kumulationen tillämpas på vissa material och delar som används vid tillverkning av cyklar. Detta innebär att vissa material och delar med ursprung i Vietnam som används vid tillverkningen av cyklar i Kambodja anses som produkter med ursprung i Kambodja när dessa cyklar exporteras till EU i enlighet med GSP-systemet.   

I bilaga I till kommissionens beslut specificeras separat de material och delar med ursprung i Vietnam som kan användas vid tillverkningen av cyklar i Kambodja inom ramen för utvidgad kumulation. Materialen och delarna är förenliga med de regler som fastställs i protokoll 1 till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam. I bilaga II anges de färdiga cyklar som tillverkas i Kambodja inom ramen för utvidgad kumulation med Vietnam. 

Exportörerna i Kambodja ska upprätta ursprungsförsäkringar för de material och delar som kan användas vid tillverkningen av cyklar. Ursprungsförsäkringarna ska vara försedda med uppgiften ”extended cumulation with Vietnam” i punkten för ursprungskriterium (6d) enligt bilaga 22-07 till genomförandeförordning (EU) 2015/2447. 

Importörer ska själva säkerställa att bestämmelserna efterlevs samt att de ursprungsbevis som visas upp för produkter med ursprung i Kambodja är lämpliga förmånsberättigande ursprungsbevis. 
Information om saken finns i kommissionens beslut (EU) 2023/1810

Mera information:
EU-kommissionens webbplats om ursprungsregler gällande GSP-förmånstullar (på engelska)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling