Hyppää sisältöön

Kambodžan laajennetun kumulaation soveltaminen polkupyörien tuotannossa

Julkaisuajankohta 25.9.2023 13.45
Tiedote

Komissio on ilmoittanut päätöksessä (EU) 2023/1810, että GSP-etuustulleihin liittyen Kambodžalle annetaan 22.9.2023 alkaen lupa soveltaa laajennettua kumulaatiota Vietnamin kanssa. Laajennettua kumulaatiota sovelletaan polkupyörien tuotannossa käytettäviin tiettyihin aineksiin ja osiin. Tämä tarkoittaa, että Kambodžassa polkupyörien tuotannossa käytettäviä Vietnamista peräisin olevia tiettyjä aineksia ja osia pidetään Kambodžan alkuperätuotteina, kun näitä polkupyöriä viedään EU:hun GSP-järjestelmän mukaisesti. 

Komission päätöksen liitteessä I on eritelty jokaisesta nimikkeestä erikseen ne Vietnamista peräisin olevat ainekset ja osat, joita voidaan käyttää polkupyörien valmistukseen Kambodžassa laajennetussa kumulaatiossa. Ainekset ja osat ovat EU:n ja Vietnamin välisen vapaakauppasopimuksen pöytäkirjassa N:o 1 vahvistettujen sääntöjen mukaiset. Liitteessä II on eritelty Kambodžassa tuotetut valmiit polkupyörät, joihin sovelletaan laajennettua kumulaatiota Vietnamin kanssa. 

Kambodžan viejien on laadittava alkuperävakuutukset aineksista ja osista, joita voidaan käyttää polkupyörien valmistukseen. Alkuperävakuutuksissa on oltava maininta ”extended cumulation with Vietnam” täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2015/2447 liitteessä 22–07 olevassa alkuperäperusteelle tarkoitetussa kohdassa (6d).

Tuojien on itse varmistuttava säännösten noudattamisesta sekä siitä, että Kambodžan alkuperätuotteiden alkuperäselvitykset ovat asianmukaisia etuuskohteluun oikeuttavia todisteita. 

Asiasta on kerrottu komission päätöksessä (EU) 2023/1810

Lisätietoja:
Euroopan komission sivusto GSP-etuuskohtelutullien alkuperäsäännöistä (englanniksi)
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet