Hoppa till innehåll

Tillämpning av antidumpnings- och antisubventionsåtgärder efter Förenade kungarikets utträde ur unionen

Utgivningsdatum 21.1.2021 14.52
Pressmeddelande

Kommissionen har publicerat ett tillkännagivande om tillämpningen av gällande antidumpnings- och antisubventionsåtgärder efter utgången av övergångsperioden mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket. Tillkännagivandet finns publicerat i EU:s officiella tidning nr C 18/18.1.2021.

Alla antidumpnings- och antisubventionsåtgärder som gäller efter att övergångsperioden löpt ut tillämpas från och med den 1 januari 2021 endast på import till Europeiska unionens 27 medlemsstater. Om undersökningar som pågår den 1 januari 2021 leder till åtgärder, kommer dessa att tillämpas endast på import till Europeiska unionens 27 medlemsstater.

Kommissionen är också beredd att se över antidumpnings- och antisubventionsåtgärder i de fall då någon berörd part begär detta. Förenade kungarikets utträde i sig är inte en tillräcklig grund för att inleda en översyn. Begäran om översyn ska innehålla bevisning för att åtgärderna skulle ha varit väsentligt annorlunda om de hade grundats på information som inte inbegriper Förenade kungariket. 

Kommissionen kommer att publicera ett separat tillkännagivande om aspekter av EU:s handelspolitiska skyddsåtgärder som rör Irland och Nordirland.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar