Hoppa till innehåll

Till utlandet i sommar? Ta del av Tullens råd för dem som återvänder från en resa

Utgivningsdatum 31.5.2023 7.55
Pressmeddelande

Inför en utlandsresa är det ofta de kommande äventyren, vädret i resmålet och förpackningslistan som man mest tänker på. Få tänker på återresan, men senast före hemresan borde man göra det. Man kan nämligen inte ta med sig vad som helst till Finland från en resa. Det är bra att på förhand ta reda på vilka restriktioner som gäller för medförda varor för att undvika otrevliga överraskningar i tullen.

Blommor, skinka och kaviar som gåva till andra samt cigaretter och diamanter till dig själv från utlandet? Sällskapsdjur eller läkemedel med på resan? Får de föras in, måste de förtullas? Det lönar sig att ta reda på, och gärna i förväg, eftersom införseln av många olika produkter omfattas av begränsningar, kräver tillstånd eller är rent av förbjuden.

- Vårt råd till resande är enkelt och lätt att följa: ta alltid på förhand del av importrestriktionerna till exempel på Tullens webbplats. På det sättet kan du undvika överraskningar, säger tullöverinspektör Nadja Painokallio.

Måste varor som man köpt på resan förtullas? Avreselandet, resesättet och mängden varor är av betydelse

Om man anländer till Finland med flyg från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde, får man tull- och skattefritt föra in inköp till ett värde av högst 430 euro. Rätten är personlig och det är inte möjligt att dela värdet på ett inköp med reskamrater. Värdegränsen gäller dock inte alkohol eller cigaretter, utan införseln av dessa produkter omfattas av tidsgränser och kvantitativa begränsningar.

För eget bruk får man till Finland föra in varor som man köpt i EU:s tull- och skatteområde utan att man behöver betala tull eller skatt för varorna. Införseln av vissa varor, såsom läkemedel och tobaksprodukter (t.ex. snus), är dock begränsad.

Vad ska jag göra om jag glömt kvar någonting olämpligt i resväskan?

Om en resande har med sig för många varor vars import är begränsad, eller varor vars import är helt förbjuden, kan hen överlämna dem till Tullen på eget initiativ.  Då ska hen välja den röda filen.

- I oklara fall kan man alltid fråga tulltjänstemännen om råd. Om du är osäker, välj den röda filen så hjälper vi dig, tipsar Painokallio.

Om resenären har valt den gröna eller blåa filen och det hos personen vid en tullkontroll påträffas varor som är skattepliktiga eller vars import är begränsad eller förbjuden, kan Tullen omhänderta eller beslagta varorna. Personen kan bli tvungen att betala dubbel skatt, eller så kan personen misstänkas för ett tullbrott, så det lönar sig att vara uppmärksam när man väljer fil.

Det lönar sig att kontrollera importrestriktionerna och -villkoren redan på förhand åtminstone för följande varor:

 • Läkemedel
  Huruvida ett läkemedel omfattas av införselrestriktioner beror på om det enligt finsk klassificering är fråga om ett egenvårdspreparat, receptbelagt läkemedel, narkotiskt läkemedel eller veterinärmedicinskt läkemedel och om man kommer från ett EES-land eller från ett land utanför EES. Du kan t.ex. från länder utanför EES-området för eget bruk föra in läkemedelspreparat i en mängd som motsvarar högst tre månaders förbrukning. Kom också ihåg recepten och transportera läkemedlen i originalförpackningen.

 • Tobaksprodukter
  Restriktionerna för resandeinförda tobaksprodukter varierar enligt produkt och huruvida det är fråga om skattepliktig eller skattefri införsel. Införseln kan även omfattas av begränsningar gällande tid och resesätt.

 • Mjölk-, kött- och fiskprodukter
  Du kan inte föra in kött- eller mjölkprodukter till Finland från länder utanför EU. Förbudet gäller också smörgåsar och djurmat.

 • Växter, frukt och grönsaker
  De flesta växter eller växtprodukter får man inte föra in till Finland från områden utanför EU utan ett sundhetscertifikat. Alltså inte ens ett äpple utan sundhetscertifikat. Beakta att restriktionen även gäller Norge.

 • Sällskapsdjur
  När en katt eller hund kommer till Finland behövs olika dokument, intyg och vaccinationer. Införselkraven varierar beroende t.ex. på från vilket land man kommer med djuret till Finland. Det finns skillnader även mellan EU-länder och de nordiska länderna.

 • Utrotningshotade arter och produkter som tillverkats av dem, såsom kaviar, koraller och kaktusar
  Införsel av CITES-produkter till Finland är förbjuden eller kräver tillstånd både från avgångslandet och eventuellt också från Finlands miljöcentral. Därtill kan dessa produkter bara föras in via vissa gränskontrollstationer. Produkter som införts utan tillstånd omhändertas och ges inte tillbaka.

 • Kontanter
  Införsel av kontanta medel till Finland från länder utanför EU är inte förbjuden eller begränsad, men om man har med sig 10 000 euro eller mer ska man göra en anmälan till Tullen. Detsamma gäller export från Finland till länder utanför EU.

Mer information om införselrestriktionerna finns på Tullens webbplats och i broschyren Tullens anvisningar för resande (pdf)

Du kan kontrollera EES-länderna på Tullens webbplats.

Mediemeddelande