Tullområden

EU:s tullområde och skatteområde

Europeiska unionens tullområde och skatteområde är två olika begrepp.

På unionens tullområde tillämpas gemensam tull- och handelspolitik i relationer med länder utanför EU. Detta innebär att alla unionsländer uppbär i regel enhetliga tullar vid import och export och att varor som importeras från länder utanför unionen omfattas av samma handelspolitiska åtgärder, såsom kvoter eller andra importrestriktioner.

Inom unionens skatteområde tillämpas däremot unionens lagstiftning om harmoniserad indirekt beskattning, dvs. mervärdes- och punktbeskattning, som införlivats i medlemsstaternas nationella mervärdesskatte- och punktskattelagar. Utöver de harmoniserade punktskatterna finns det också nationella punktskatter som inte regleras av unionslagstiftning. Harmonisering betyder förenhetligande av beskattningen i unionens skatteområde.

Med tullunion avses en union bildad av stater, där medlemsstaterna tillämpar en gemensam handelspolitik. På en tullunions område tillämpas gemensamma tullar, men tullformaliteterna har inte avskaffats som på EU:s tullområde.

På kartan eller via menyn till vänster kan du kontrollera vilka länder och områden som hör till EU:s tullområde och skatteområde. Via menyn kommer du också till en förteckning över EU-, EES-, Efta- och Schengenländerna.

 • EU-länderna
  • EU:s tull- och skatteområde
  • Stater och områden som bildar en tullunion med EU
  • Stater och områden som hör till EU:s tullområde men inte till skatteområdet
 • EES-länderna
 • Schengen-länderna
 • Efta-länderna
 • Det gemensamma transiterings-området

                            

Frågor?

Fråga tullrådgivningen mån–fre 8–16.15

Var vänlig och bekanta dig med de vanligaste frågorna.

Kontakta Posten om du har frågor gällande postpakets ankomst, innehåll eller behandlingsavgift.

Tullrådgivning