Hoppa till innehåll

Smuggling av sprit och omfattande kringgående av skatt avslöjades i Päijänne-Tavastland

Utgivningsdatum 18.4.2024 8.10

Tullen har undersökt ett fall av olaglig införsel av sprit från Estland. Nästan 40 000 liter sprit fördes in till Finland under cirka fem års tid. Vinningen av brott beräknas vara cirka 1,6 miljoner euro.

En firma registrerad i Päijänne-Tavastland skaffade under åren 2016–2021 nästan 40 000 liter sprit från Estland utan giltigt tillstånd. Firman hade i praktiken ingen annan verksamhet än den olagliga spritinförseln och näringsverksamheten har enligt registren avslutats i slutet av förra året. Näringsidkaren lät bli att anmäla och redovisa punktskatt till Skatteförvaltningen till ett värde av 1,6 miljoner euro.  Tullen har samarbetat intensivt med Skatteförvaltningen och Skatteförvaltningen har utfört en skatterevision av firman i fråga om punktbeskattningen.

– Det finns tre huvudmisstänkta i brottshelheten som har undersökts, av vilka en är innehavaren av firmanamnet i fråga.  De misstänkta har angett att spriten använts som råvara för spolarvätska, och som stöd för påståendet uppvisade de fakturor till olika företag. Dessa fakturor misstänks vara förfalskade och bolagen i fråga har varit närstående bolag till de brottsmisstänkta.  I verkligheten finns det skäl att misstänka att spriten har druckits, berättar undersökningsledare Sari Knaapi.

För undersökningen har Tullen på nationell nivå bland annat inhämtat sakkunnigutlåtanden. Tullen har också skaffat bevisning från utlandet genom en internationell begäran om rättshjälp. 

Tullen har undersökt brottshelheten som grovt skattebedrägeri, grovt alkoholbrott och smuggling som hänför sig till olaglig import och distribution av odenaturerad alkohol, dvs sprit.  Förundersökningen håller på att bli klar och går vidare till åtalsprövning vid Södra Finlands åklagardistrikt under vårens lopp.

Mediemeddelande