Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på kinesiskt mononatriumglutamat utvidgas till att även omfatta mononatriumglutamat i en blandning eller lösning

Utgivningsdatum 15.10.2020 11.00
Pressmeddelande

Kommissionen har avslutat en undersökning beträffande kringgående av antidumpningsåtgärder vid import av kinesiskt mononatriumglutamat. Den slutgiltiga antidumpningstullen på 39,7 % som enligt genomförandeförordning (EU) 2015/83 gäller för ”alla övriga företag” utvidgas till att även omfatta mononatriumglutamat i en blandning eller lösning. Ändringen gäller alla företag.

Antidumpningstullen enligt den ursprungliga genomförandeförordningen har tagits ut för produkter som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2922 42 00 (Taric-nummer 2922 42 00 10).

Antidumpningstullarna utvidgas nu till produkter som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex 2103 90 90, ex 2104 10 00, ex 2104 20 00, ex 3824 99 92, ex 3824 99 93 och ex 3824 99 96 (Taric-nummer 2103 90 90 11, 2103 90 90 81, 2104 10 00 11, 2104 10 00 81, 2104 20 00 11, 3824 99 92 98, 3824 99 93 89 och 3824 99 96 89).

Mera informations finns i Europeiska unionens officiella tidning nr L 336, 13.10.2020.

Registreringen av importen av produkterna upphör och antidumpningstullen tas ut retroaktivt fr.o.m. den 21 februari 2020.  Tullen skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar antidumpningstullen. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar