Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på kinesiska stålhjul för fordon fr.o.m. 5.3.2020

6.3.2020 9.53
Pressmeddelande

Företag som importerar stålhjul för fordon från Kina ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 5 mars 2020. Storleken på antidumpningstullen anges i EU:s officiella tidning nr 65, 4.3.2020. Tullsatsen är olika för olika säljarföretag och tullen gäller i fem år. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 8708 70 10, ex 8708 70 99 och ex 8716 90 90 (Taric-nummer 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 och 8716 90 90 97).

Företag ska i detta skede betala antidumpningstull också för de varor som de importerat under tiden för den preliminära antidumpningstullen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar antidumpningstullen.

Obs! I deklarationen för övergång till fri omsättning ska man utöver vikten i kilogram eller ton också ange antalet enheter som importeras.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar