Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på indiska och indonesiska platta produkter av stål fr.o.m. 19.11.2021

22.11.2021 9.30
Pressmeddelande

Företag som importerar platta produkter av stål från Indien eller Indonesien ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med 19.11.2021. Antidumpningstullsatserna anges i EU:s officiella tidning L 410, 18.11.2021. Tullsatsen är olika för olika säljarföretag och tullen gäller i fem år. Tillämpningen av den företagsspecifika antidumpningstullen förutsätter att en giltig faktura visas upp. 

Varorna klassificeras enligt KN-nummer 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20 och 7220 90 80.

Sedan 2019 har slutgiltiga skyddsåtgärder tillämpats på vissa stålprodukter. En skyddstull på 25 % tas ut på import av dessa stålprodukter, om importkvantiteten inte ryms i kvoten. Om skyddstullen på 25 % tillämpas på produkterna, tillämpas antidumpningstullen inte fullt ut på samma varor.

Företag ska betala antidumpningstull också för de varor som de importerat under giltighetstiden för den provisoriska antidumpningstullen. I praktiken frisläpper Tullen de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen. Tullen tar inte ut någon slutgiltig antidumpningstull retroaktivt på den registrerade importen.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar