Hoppa till innehåll

Slutgiltig antidumpningstull på elektrolytiska mangandioxider med ursprung i Kina fr.o.m. 15.3.2024

Utgivningsdatum 18.3.2024 9.19 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 10.06

Företag som importerar kinesiska elektrolytiska mangandioxider som inte värmebehandlats efter den elektrolytiska processen ska betala slutgiltig antidumpningstull från och med den 15 mars 2024. Tullsatserna är olika för olika säljarföretag och tullen är i kraft fem år. De tillämpliga antidumpningstullsatserna anges i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/844.

Tillämpningen av de företagsspecifika antidumpningstullarna förutsätter att en giltig faktura visas upp. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 2820 10 00 (Taric-nummer 2820 10 00 10).
Företag ska också betala antidumpningstull för de varor som de importerat under giltighetstiden för den provisoriska antidumpningstullen. I praktiken frisläpper Tullen de säkerheter som ställts och skickar kunderna ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar den slutgiltiga antidumpningstullen. 

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar 
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar