Hoppa till innehåll

Ska du börja en konditionskur? Tullen påminner att ett kosttillskott som beställts på nätet kan vara ett förbjudet läkemedel

Utgivningsdatum 6.9.2023 7.50
Pressmeddelande

Kosttillskott som beställts på nätet kan beroende på preparat klassificeras som livsmedel, egenvårdspreparat eller läkemedel. Om kosttillskottet klassificeras som ett läkemedel i Finland, omfattas dess beställning av restriktioner. Beställaren kan omedvetet göra sig skyldig till en läkemedelsförseelse.

Klassificeringen av preparat som läkemedel varierar mellan olika länder. Preparat som säljs som kosttillskott i utländska nätbutiker kan klassificeras som läkemedel i Finland. Du får inte beställa läkemedel till Finland från områden utanför EES. Du kan beställa läkemedel från EES-området, men beställningen omfattas av restriktioner. Du kan t.ex. endast beställa receptbelagda läkemedel om du har ett recept, det vill säga en läkemedelsföreskrivning.

- Det är på beställarens ansvar att utreda om det är lagligt att köpa ett visst preparat. Genom att reda ut saken på förhand ser du till att du inte gör dig skyldig till en läkemedelsförseelse eller ett läkemedelsbrott, påminner tullöverinspektör Anne Pullinen.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea ansvarar för klassificeringen av läkemedel. Man ska alltid kontrollera hos Fimea vilka restriktioner och bestämmelser som gäller för läkemedel. Tullen övervakar importen och iakttagandet av importrestriktionerna.

Mera information om kosttillskott på Tullens webbplats.

* Till EES-området hör EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein.

Mediemeddelande