Kosttillskott

Kosttillskott kan klassificeras som livsmedel, egenvårdspreparat eller läkemedel. Införsel av läkemedel omfattas av restriktioner och förbud.

  • Om du beställer kosttillskott på nätet eller för med dig sådana från en resa, är du ansvarig att ta reda på från Fimea om preparatet har klassificerats som ett läkemedel i Finland. Genom att utreda saken på förhand ser du till att du inte gör dig skyldig till en läkemedelsförseelse eller ett läkemedelsbrott.

Du kan behöva betala punktskatter, t.ex. punktskatt på läskedrycker, för ett kosttillskott du har beställt på nätet om produkten inte är ett kosttillskott enligt jord- och skogsbruksministeriets förordning.

Klassificeringen av preparat som läkemedel varierar mellan olika länder

Ett preparat som säljs i vissa länder som ett kosttillskott, kan i andra länder klassificeras som ett läkemedel. I Finland är det Fimeas uppgift att bestämma om ett ämne eller preparat ska klassificeras som ett läkemedel. Ett preparat kan klassificeras som ett receptbelagt läkemedel, ett egenvårdsläkemedel eller på basis av internationella konventioner som narkotika.

Vad är kosttillskott?

Kosttillskott är till exempel preparat som tjänar som källa för vitaminer, mineralämnen, fibrer och fettsyror samt vissa ört-, alg- och biprodukter.

Läs mer om kosttillskott på Livsmedelsverkets webbplats.


Utred på förhand om det är lagligt att köpa preparatet

Du kan kontrollera detta hos Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea:

Kosttillskott

Läkemedelsförteckning

Varför är kosttillskottet jag beställde ett läkemedel?


Nyckelord Kosttillskott