Hoppa till innehåll

Retroaktiva ändringar i antidumpningsåtgärder vid import av kinesiska fästdon som avsänts från Malaysia

6.5.2020 9.51
Pressmeddelande

I EU:s officiella tidning nr L 141, 5.5.2020, informeras om retroaktiva ändringar i antidumpningsåtgärderna vid import av kinesiska fästdon av järn eller stål. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7318 12 90, ex 7318 14 91, ex 7318 14 99, ex 7318 15 59, ex 7318 15 69, ex 7318 15 81, ex 7318 15 89, ex 7318 15 90, ex 7318 21 00 och ex 7318 22 00. Ändringarna hänför sig till en dom av unionens domstol.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar