Hoppa till innehåll

Registrering av import av varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet fr.o.m. 14.11.2020

Utgivningsdatum 13.11.2020 14.41
Pressmeddelande

Tullmyndigheterna ska fr.o.m. den 14 november 2020 registrera import av vissa varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål med ursprung i Turkiet.

Produkterna klassificeras för närvarande enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10, 7225 30 90, ex 7225 40 60, 7225 40 90, ex 7226 19 10, 7226 91 91 och 7226 91 99 (Taric-nummer 7225 19 10 90, 7225 40 60 90 och 7226 19 10 90). Dessa KN- och Taric-nummer nämns endast upplysningsvis.

Importen av ovannämnda produkter ska registreras i nio månaders tid. Företagen ska förbereda sig på att antidumpningstullar kan tas ut retroaktivt för den registrerade importen, om tullarna införs. Detta ärende beskrivs i Europeiska unionens officiella tidning nr L 379, 13.11.2020.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar