Hoppa till innehåll

Provisorisk utjämningstull på indonesisk biodiesel fr.o.m. 14.8.2019 – kontrollera om din säljare finns med på listan!

13.8.2019 14.34
Pressmeddelande

Företag som importerar fettsyramonoalkylestrar och/eller paraffiniska gasoljor med ursprung i Indonesien ska förbereda sig på att utjämningstull tas ut för produkten. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 1516 20 98 (Taric-nummer 1516 20 98 21, 1516 20 98 29 och 1516 20 98 30), ex 1518 00 91 (Taric-nummer 1518 00 91 21, 1518 00 91 29 och 1518 00 91 30), ex 1518 00 95 (Taric-nummer 1518 00 95 10), ex 1518 00 99 (Taric-nummer 1518 00 99 21, 1518 00 99 29 och 15 18 00 99 30), ex 2710 19 43 (Taric-nummer 2710 19 43 21, 2710 19 43 29 och 2710 19 43 30), ex 2710 19 46 (Taric-nummer 2710 19 46 21, 2710 19 46 29 och 2710 19 46 30), ex 2710 19 47 (Taric-nummer 2710 19 47 21, 2710 19 47 29 och 2710 19 47 30), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (Taric-nummer 3824 99 92 10, 3824 99 92 12 och 3824 99 92 20), 3826 00 10 och ex 3826 00 90 (Taric-nummer 3826 00 90 11, 3826 00 90 19 och 3826 00 90 30). Det lönar sig att i EU:s officiella tidning nr L 212/13.8.2019 kontrollera hur stor utjämningstullen på olika säljares produkter kommer att vara.

I fortsättningen ska importören ställa en säkerhet som är lika stor som den provisoriska utjämningstullen. Den provisoriska utjämningstullen gäller i fyra månader.

Om den provisoriska utjämningstullen blir en slutgiltig utjämningstull ska företaget betala de påförda utjämningstullarna för de produkter som företaget importerat under den tid som den provisoriska utjämningstullen varit giltig. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar det slutliga beloppet av utjämningstullen till kunden.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar