Hoppa till innehåll

Provisorisk utjämningstull på egyptiska produkter av ändlösa glasfiberfilament fr.o.m. 7.3.2020

6.3.2020 16.08
Pressmeddelande

Företag som importerar produkter av ändlösa glasfiberfilament med ursprung i Egypten ska förbereda sig på att utjämningstull kan komma att tas ut för produkten. Varan klassificeras enligt KN-nummer 7019 11 00, ex 7019 12 00 och 7019 31 00 (Taric-nummer 7019 12 00 22, 7019 12 00 25 7019 12 00 26 och 7019 12 00 39). Den provisoriska utjämningstullen är 8,7 procent. Detta ärende beskrivs i Europeiska unionens officiella tidning nr L 69, 6.3.2020. I fortsättningen ska importören ställa en säkerhet som är lika stor som den provisoriska utjämningstullen.

Om den provisoriska utjämningstullen blir en slutgiltig utjämningstull ska företaget betala de påförda utjämningstullarna för de produkter som företaget importerat under giltighetstiden för den provisoriska utjämningstullen. I praktiken sköts det så att Tullen frisläpper de säkerheter som ställts och skickar till kunder ett efteruppbördsbeslut med ett belopp som motsvarar det slutliga beloppet av utjämningstullen.

Mera information::
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar


yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar