Hoppa till innehåll

Programvaruutvecklare: korrigeringar i importmeddelanden som tas i bruk i april 2021

Utgivningsdatum 28.1.2021 11.54 | Publicerad på svenska 29.1.2021 kl. 12.57
Pressmeddelande

I Tullens nya tullklareringssystem börjar meddelandebeskrivningar för import, andra fasen, tillämpas.  De nya meddelandebeskrivningarna tas i bruk den 13 februari 2021 vid tullagring och i april 2021 vid övergång till fri omsättning. 

Det har upptäckts att datainnehållet och strukturen, dvs. schemat, för meddelandena om begäran om korrigering FI413A, FI473A och FI483A inte motsvarar varandra i meddelandebeskrivningarna. I schemat anges att datagruppen ”Amendment” är en frivillig uppgift. Enligt datainnehållet ska datagruppen alltid uppges, eftersom den innehåller en obligatorisk uppgift om dagen och tidpunkten för korrigeringen.  Inom datagruppen ”Amendment” ska man också alltid uppge ”begärans korrelation” när man med ett korrigeringsmeddelande svarar på Tullens felmeddelande.  
Datagruppen ”Amendment” ska användas i meddelanden om begäran om korrigering i april 2021. Tullen korrigerar schemat för meddelanden som tas i bruk senare på våren 2022. 

Mera information: UCC(at)tulli.fi

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering