Hoppa till innehåll

Programvaruutvecklare kan ladda ner de nya koderna för typ av transaktion i xml-format

Utgivningsdatum 30.11.2021 14.00 | Publicerad på svenska 3.12.2021 kl. 12.45
Pressmeddelande

De nya koderna för typ av transaktion tas i bruk i Tullens deklarationer 1.1.2022. Programutvecklare kan nu ladda ner de nya koderna i xml-format på webbplatsen Meddelandebeskrivningar – import 2.1. Koderna visas senare även i kodförteckningarna som publiceras på webbplatsen.

I koderna som kan laddas ner i xml-format ingår såväl koderna som gäller för tillfället och koderna som tas i bruk 1.1.2022.

Ändringar i koderna

Kodernas beskrivningar ändras vid årsskiftet och därtill tas nya koder i bruk. Exempel på ändringar:

  • Kod 12 tas i fortsättningen i bruk när det är fråga handel med/av privata konsumenter 
  • Försäljningar som tidigare uppgetts med kod 12 (leveranser för försäljning via konsignation) anges antingen med den nya koden 31 (förflyttningar till/från ett lager) eller den nya koden 32 (leverans för försäljning efter godkännande eller efter provning) 
  • Kod 13 (byteshandel) används inte längre, istället kan den nya koden 34 användas (transaktioner som innebär ägarbyte utan ekonomisk ersättning)
  • Kod 14 (finansiell leasing) används inte längre, i fortsättningen anges finansiell leasing med den nya koden 33 
  • Kod 19 (övriga transaktioner som omfattar överlåtelse av äganderätten mot ekonomisk ersättning) används inte längre, istället kan kod 11 användas
  • Kod 29 (övriga varor som returneras) kan inte längre användas, istället kan kod 21 användas
  • Kod 30 (avgiftsfria försändelser) kan inte längre användas som allmän kod, utan transaktioner som inte innefattar överlåtelse av äganderätten ska i fortsättningen beskrivas närmare med kod 31 eller 34
  • Kod 70 (varuleveranser inom ramen för gemensamma försvarsprojekt eller andra mellanstatliga produktionsprogram) kan inte längre användas, istället ska man använda den kod som bäst beskriver transaktionen
  • De nya koderna 71 (övergång till fri omsättning av varor i en medlemsstat med efterföljande export till en annan medlemsstat) och 72 (transport av varor från en medlemsstat till en annan medlemsstat för att hänföra varorna till exportförfarandet) tas i bruk

Tilläggsuppgifter:
Kundmeddelande 10.11.2021 Koderna för transaktionens typ ändras 1.1.2022
Koderna på webbplatsen Meddelandebeskrivningar – import 2.1

 

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering