Hoppa till innehåll

Produkter med ursprung i Storbritannien lämnas utanför WTO-tullkvoterna

Utgivningsdatum 15.6.2021 11.24
Pressmeddelande

I avtalet om handel och samarbete mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket föreskrivs att produkter med ursprung i Förenade kungariket inte får importeras till unionen inom ramen för befintliga WTO-tullkvoter enligt definitionen i avtalet. Europeiska kommissionen har utfärdat genomförandeförordning nr 2021/852 (publicerad i EUT L 188/28.5.2021), enligt vilken import av produkter med ursprung i Förenade kungariket utesluts från befintliga WTO-tullkvoter. Förordningen tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Genom genomförandeförordningen ändras tidigare förordningar (EG) nr 32/2000 och (EG) nr 847/2006.

Genom rådets förordning (EG) nr 32/2000 öppnas och förvaltas gemenskapens inom GATT konsoliderade tullkvoter och vissa andra av gemenskapens tullkvoter och upphävs förordning (EG) nr 1808/95 samt fastställs närmare bestämmelser för ändring och anpassning av dessa kvoter. Enligt den nya genomförandeförordningen tilläggs avsnitt 4 i avdelning II i förordning (EG) nr 32/2000. Enligt artikel 7 a i avsnittet ska de gemenskapstullkvoter som förtecknas i bilaga I tillämpas på import med ursprung i alla tredjeländer utom Förenade kungariket. 

Genom kommissionens förordning (EG) nr 847/2006 öppnas och förvaltas gemenskapstullkvoter för viss fisk och vissa fiskeriprodukter. Enligt den nya genomförandeförordningen ersätts uttrycket ”samtliga länder” i artikel 2.1 och 2.2 i förordning (EG) nr 847/2006 med ”samtliga tredjeländer utom Förenade kungariket”.

Mera information:
Tullkvoter 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi
 

Meddelanden om förmånsbehandling