Hoppa till innehåll

Ökning av tullkvoten för bananer med ursprung i Mexiko

Utgivningsdatum 19.1.2021 9.18
Pressmeddelande

Europeiska kommissionen har utfärdat en genomförandeförordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1362/2000 vad gäller unionens tullkvot för bananer med ursprung i Mexiko (Nr 2021/28; publicerad i EUT L 12/14.1.2021). Förordningen tillämpas retroaktivt från och med den 13 augusti 2020.

Den ytterligare volymen på 10 ton för perioden 13.8.2020–31.12.2020 har tilldelats löpnummer 09.1838. Volymen för kvoten med löpnummer 09.1834 höjs till 2 010 ton från och med den 1 januari 2021.

Mera information:
Tullkvoter
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi


 

Meddelanden om förmånsbehandling