Hoppa till innehåll

Nya förenklade deklarationer och deklarationer för särskilda förfaranden vid import införs den 24 september 2022

Utgivningsdatum 25.1.2022 13.48
Pressmeddelande

Tidtabellen för förändringarna i importdeklarationerna har preciserats. De nya förenklade deklarationerna och deklarationerna för särskilda förfaranden kommer att införas den 24 september 2022. Meddelandedeklaranterna får en kort övergångstid.

Tulldeklarationer vid import som förändras

I fortsättningen kommer följande importdeklarationer att inges antingen i Tullklareringstjänsten eller med uppdaterade meddelanden:

  • deklarationer för aktiv förädling 
  • deklarationer för slutanvändning 
  • deklarationer för passiv förädling som börjar med import
  • deklarationer för tillfällig införsel 
  • förenklade deklarationer (bl.a. periodförtullning) 
  • elektroniska anmälningar av varors ankomst som inges av EIR-tillståndshavare, dvs. tidigare hemförtullare vid import 
  • kompletterande tulldeklarationer vid import.

Dessutom införs de nya separata deklarationerna ”begäran om hörande” och ”svar på begäran om hörande”.

Till skillnad från det som tidigare meddelats kommer förändringarna i deklarationerna för tullförfarandena 95 och 96 att införas först senare.

Övergångstid för meddelandedeklaranter

Om ett företag ansöker om att bli meddelandekund för särskilda förfaranden eller förenklade deklarationer, ska företaget börja använda de nya deklarationerna senast den 1 november 2022. Tullen kommer att informera mer om hur man ansöker om att bli meddelandekund i februari 2022. Meddelandedeklaranterna ska testa de nya deklarationerna med Tullen. Testningen för deklarationerna vid import kan inledas i slutet av juli 2022.

Om företaget redan inger nya standardtulldeklarationer för import eller tullagring med meddelanden, ska företaget göra en ändringsansökan för meddelandekunder, eftersom ändringar även kommer att göras i strukturen på en del av de importmeddelanden som för tillfället används. Dessa företag ska också testa meddelandena som förändras före utgången av övergångstiden. 

Förändringar då varor införs från ett annat EU-land till Åland eller transporteras i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland

Det nuvarande deklarationsförfarandet i två steg som används i varutrafiken mellan Åland och övriga Finland kommer att förändras redan i februari 2022. Under hösten 2022 introduceras en ny anmälan av varors ankomst vid deklarering i två steg då varor införs från ett annat EU-land eller transporteras mellan Åland och övriga Finland. Tullen kommer att informera mer om detta senare.

Mer information: UCC(at)tulli.fi
Kundmeddelande 5.8.2021: Förändringen av tulldeklareringen vid import fortsätter hösten 2022

 

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering