Hoppa till innehåll

Ny undersökning av kringgående gällande import av fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia

29.8.2019 12.52
Pressmeddelande

Enligt EU:s officiella tidning nr L 223, 27.8.2019, återupptar kommissionen undersökningen av kringgående beträffande import av vissa fästdon av järn eller stål som avsänts från Malaysia. Antidumpningstullen på dessa fästdon har redan tidigare upphävts. Varorna klassificeras enligt HS-nummer 7318. Återupptagandet avser endast genomförandet av EU-domstolens dom i mål C-644/17, Eurobolt. Ingen återbetalning eller eftergift av tullar sker före offentliggörandet av resultatet av undersökningen.

Kontrollera om denna ändring har konsekvenser för ditt företag.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar