Hoppa till innehåll

Mera information från kommissionen om systemet för registrerade exportörer i Ghana – importörer ska se till att ursprungsdeklarationerna är korrekta

Utgivningsdatum 28.8.2023 13.43
Pressmeddelande

Vid import till EU av produkter med ursprung i Ghana har ett system för registrerade exportörer använts sedan den 20 augusti 2023. I systemet ska exportörerna ansöka om ett registreringsnummer med 17 tecken för upprättande av ursprungsdeklarationer.

Nu har kommissionen meddelat EU-ländernas tullmyndigheter att det uppdagats brister i det ghananska systemet för registrerade exportörer. Därför har kommissionen betonat att det bara är ursprungsdeklarationer som upprättats enligt artikel 17.2 och 21 i protokoll 1 till avtalet om ekonomiskt partnerskap mellan Ghana och EU som kan godtas som ursprungsdeklarationer upprättade av ghananska registrerade exportörer. Också texten i ursprungsdeklarationerna ska motsvara texten i bilaga IV till protokollet. 

Importörerna ska fästa särskild uppmärksamhet vid ursprungsdeklarationer för produkter med ursprung i Ghana. Importörer ska själva säkerställa att bestämmelserna efterlevs samt att de ursprungsdeklarationer som visas upp är lämpliga förmånsberättigande bevis. 

Mera information:
Import av produkter med ursprung i Ghana omfattas av systemet för registrerade exportörer fr.o.m. 20.8.2023 (kundmeddelande 19.7.2023)
EU-kommissionens webbplats om de ursprungsregler i avtalen om ekonomiskt partnerskap som tillämpas på staterna i Afrika, Karibien och Stilla havet (på engelska)
Systemet för registrerade exportörer i Ghana på webbplatsen ICUMS
yritysneuvonta(at)tulli.fi 
 

Kundmeddelande Meddelanden om förmånsbehandling