Hyppää sisältöön

Komissiolta lisää tietoa Ghanan rekisteröityjen viejien järjestelmästä – tuojien on huolehdittava alkuperäilmoituksien asianmukaisuudesta

Julkaisuajankohta 28.8.2023 13.43
Tiedote

Ghanasta peräisin olevien alkuperätuotteiden tuonnissa EU:hun on käytetty 20.8.2023 alkaen rekisteröidyn viejän järjestelmää. Järjestelmässä viejien on haettava 17-merkkinen rekisteröintitunnus alkuperäilmoitusten laatimista varten.

Nyt komissio on ilmoittanut EU:n jäsenmaiden tulliviranomaisille, että Ghanan rekisteröityjen viejien järjestelmässä on havaittu ongelmia. Tämän vuoksi komissio on korostanut, että hyväksyttäviä Ghanan rekisteröityjen viejien laatimia alkuperäilmoituksia ovat ainoastaan sellaiset ilmoitukset, jotka on laadittu Ghanan ja EU:n välistä talouskumppanuussopimusta koskevan pöytäkirjan No:1 17 artiklan 2 kohdan sekä 21 artiklan mukaisesti. Lisäksi alkuperäilmoituksen tekstin on oltava pöytäkirjan liitteen IV mukainen. 

Tuojien on kiinnitettävä erityistä huomiota Ghanan alkuperätuotteiden alkuperäilmoituksiin. Tuojien on itse varmistuttava säännösten noudattamisesta sekä siitä, että esitettävät alkuperäilmoitukset ovat asianmukaisia etuuskohteluun oikeuttavia todisteita. 

Lisätietoja:
Ghanan alkuperätuotteiden tuonti siirtyy rekisteröityjen viejien järjestelmään 20.8.2023 (asiakastiedote 19.7.2023)
Euroopan komission sivusto Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioihin sovellettavista talouskumppanuussopimusten alkuperäsäännöistä (englanniksi)
Ghanan rekisteröityjen viejien järjestelmä ICUMS-verkkosivulla
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Asiakastiedotteet Etuuskohtelutiedotteet