Hoppa till innehåll

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna medför också nya bevakningsuppgifter för Tullen

Utgivningsdatum 7.6.2024 11.43
Pressmeddelande

Mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) är EU:s nya sätt att förebygga koldioxidläckage, dvs. styrande av utsläpp till länder utanför EU. I Finland har Tullen rollen både som tullmyndighet och som nationell behörig myndighet, vilket också medför nya bevakningsuppgifter för Tullen.

För att övervaka att CBAM-förpliktelserna iakttas gör EU-kommissionen riskbaserade kontroller i CBAM-registret. Utöver kommissionen kan också Tullen kontrollera godkända CBAM-deklaranters årsdeklarationer i enlighet med riskanalys och kontrollstrategier. Bevakningsåtgärderna inleds då genomförandeperioden börjar, dvs. den 1 januari 2026. Kontrollen kan förutsätta besök i CBAM-aktörens lokaler. Tullens företagsgranskare utför dessa kontroller.

Tullen har rätt att av de importörer som omfattas av CBAM-förordningens förpliktelser få de uppgifter som förutsätts av CBAM-förordningen och som är nödvändiga för att utföra bevakning. Tullen fastslår också påföljderna om importörerna försummar sin rapporteringsskyldighet eller andra förpliktelser som gäller CBAM-importörer. 

Utvecklingen av den nationella CBAM-lagstiftningen fortsätter också ännu, och i den kommer man att beakta regleringen av brott som gäller mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna.

Läs mera i Tullbevakningens årsöversikt (på finska): Hiilirajamekanismista uusi keino ehkäistä hiilivuotoa EU:n ulkopuolelle

Bekanta dig också med Tullens webbsidor för mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna.

Webbnyhet