Hyppää sisältöön

Hiilirajamekanismi tuo myös uusia valvontatehtäviä Tullille

Julkaisuajankohta 7.6.2024 11.43
Tiedote

Hiilirajamekanismi (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) on EU:n uusi keino ehkäistä hiilivuotoa eli päästöjen ohjautumista EU:n ulkopuolelle. Suomessa Tullilla on rooli sekä tulliviranomaisena että kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, mikä tuo myös uusia valvontatehtäviä Tullille.

CBAM-velvoitteiden toteutumista valvoakseen EU:n komissio tekee riskiperusteisia tarkastuksia CBAM-rekisteriin. Myös Tulli voi komission ohella tarkastaa valtuutetun CBAM-ilmoittajan vuosi-ilmoituksia riskianalyysien ja tarkastusstrategioiden mukaisesti. Valvontatoimenpiteet alkavat toimeenpanokaudella eli 1.1.2026 alkaen. Tarkastus voi edellyttää käyntiä CBAM-­toimijan tiloissa. Näitä tarkastuksia suorittavat Tullin yritystarkastajat.

Tullilla on oikeus saada hiilirajamekanismiasetuksen edellyttämät valvonnan suorittamiseksi välttämättömät tiedot niiltä tuojilta, joita hiilirajamekanismiasetuksen mukaiset velvoitteet koskevat. Tulli myös määrää seuraamukset, jos tuojat laiminlyövät raportointivelvollisuutta tai muita CBAM-tuojia koskevia velvoitteita. 

Myös kansallisen CBAM-lainsäädännön kehittäminen jatkuu vielä, ja siinä tullaan huomioimaan hiilirajamekanismiin liittyvien rikosten sääntely.

Lue lisää Tullin valvonnan vuosijulkaisusta: Hiilirajamekanismista uusi keino ehkäistä hiilivuotoa EU:n ulkopuolelle

Tutustu myös Tullin hiilirajamekanismi-sivuihin.

Uutinen