Hoppa till innehåll

Kommissionens genomförandeförordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan vad gäller undernummer 9505 10 (julprydnader)

Utgivningsdatum 26.9.2022 9.28
Pressmeddelande

Kommissionen utfärdade den 20 september 2022 genomförandeförordning (EU) nr 2022/1638 (EUT L 247, 23.9.2022) om klassificering av julprydnader enligt undernummer 9505 10 i Kombinerade nomenklaturen.

Förordningen träder i kraft den tjugonde dagen efter publiceringen i Europeiska unionens officiella tidning. Den tillämpas således på varor som tullklareras den 13 oktober 2022 eller därefter. 

Mera information:
Varukod
yritysneuvonta(at)tulli.fi

Meddelanden om varukoder