Hoppa till innehåll

Kommissionen har preciserat tillämpningsområdet för antidumpningsundersökningen beträffande kinesiska platta produkter av aluminium

Utgivningsdatum 2.2.2021 15.07
Pressmeddelande

Kommissionen ändrar sitt tillkännagivande av den 14 augusti 2020 om en antidumpningsundersökning vid import av valsade platta produkter av aluminium. Genom ändringen förtydligas definitionen av de produkter som omfattas resp. inte omfattas av undersökningen. Kommissionen förtydligar också listan med de KN- och Taric-nummer (nämnda endast upplysningsvis) som omfattas av undersökningen.

I kommissionens nya lista klassificeras de produkter som omfattas av undersökningen för närvarande enligt KN-nummer ex 7606 11 10 (Taric-nummer 7606 11 10 25, 7606 11 10 86), ex 7606 11 91 (Taric-nummer 7606 11 91 25, 7606 11 91 86), ex 7606 11 93 (Taric-nummer 7606 11 93 25, 7606 11 93 86), ex 7606 11 99 (Taric-nummer 7606 11 99 25, 7606 11 99 86), ex 7606 12 20 (Taric-nummer 7606 12 202 5, 7606 12 20 86), ex 7606 12 92 (Taric-nummer 7606 12 92 25, 7606 12 92 95), ex 7606 12 93 (Taric-nummer 7606 12 93 86), ex 7606 12 99 (Taric-nummer 7606 12 99 25 ja 7606 12 99 86), ex 7606 91 00 (Taric-nummer 7606 91 00 25, 7606 91 00 86), ex 7606 92 00 (Taric-nummer 7606 92 00 25, 7606 92 00 86), ex 7607 11 90 (Taric-nummer 7607 11 90 44, 7607 11 90 48, 7607 11 90 51, 7607 11 90 53, 7607 11 90 65, 7607 11 90 71, 7607 11 90 73, 7607 11 90 75, 7607 11 90 77, 7607 11 90 91, 7607 11 90 93) och ex 7607 19 90 (Taric-nummer 7607 19 90 75, 7607 19 90 86). 

Mera information finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 36, 2.2.2021.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar