Hoppa till innehåll

Kommissionen har preciserat förordningen gällande antidumpningstull på kinesiska stålhjul för fordon

Utgivningsdatum 10.8.2020 14.36
Pressmeddelande

Kommissionen preciserar i EU:s officiella tidning L 258 / 7.8.2020 genomförandeförordningen gällande slutgiltig antidumpningstull på stålhjul för fordon med ursprung i Kina. Preciseringarna gäller angivande av antalet produkter i deklarationen för övergång till fri omsättning (tulldeklaration), samt i den giltiga faktura som ska uppvisas som villkor för tillämpande av individuella tullsatser för vissa företag.

I den ursprungliga genomförandeförordningen sägs det att man i deklarationen för övergång till fri omsättning ska ange antalet enheter av de importerade produkterna. Kommissionen preciserar nu att antalet ska anges oavsett var produkterna har sitt ursprung. Vidare specificeras att man ska ange antalet styck, inte mängden, i den giltiga faktura som förutsätts för tillämpningen av individuell antidumpningstull.

Taric-numren för dessa produkter är 8708 70 10 80, 8708 70 10 85, 8708 70 99 20, 8708 70 99 80, 8716 90 90 95 och 8716 90 90 97.

För importörer gäller ändringen endast de uppgifter om produkterna som ska anges i tulldeklarationerna samt datainnehållet i den giltiga fakturan. Tullnivåerna har inte ändrats. Tullen informerar kommissionen varje månad om det antal stycken som importeras och om deras ursprung baserat på den information som importörerna anger i sina tulldeklarationer.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar