Hoppa till innehåll

Kommissionen har ogiltigförklarat åtagandefakturor gällande antidumpnings- och utjämningstullar

12.8.2019 12.48
Pressmeddelande

Solcellsmoduler och solceller med ursprung i eller avsända från Kina hade tidigare en antidumpnings- och utjämningstull. Den upphörde att gälla 3.9.2018. Säljare som lämnat ett prisåtagande till kommissionen behövde inte betala antidumpnings- och utjämningstull. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 8541 40 90.

Kommissionen har nu ogiltigförklarat åtagandefakturor utfärdade av dessa företag. I EU:s officiella tidning nr L 207, 7.8.2019 anges numren på de åtagandefakturor som ogiltigförklarats. För dessa importer ska antidumpnings- och utjämningstull betalas. Ändringen trädde i kraft 8.8.2019.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar