Hoppa till innehåll

Importerar du visst slags polyetentereftalat från Indien? Nu kan du kommentera utjämningstullen

27.3.2019 14.03
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om formen för utjämningstullen på visst slags polyetentereftalat med ursprung i Indien (KN-nummer 39076100) borde ändras från specifik tull (kvantitetstull) till värdetull.

Bakgrunden till detta ärende samt vilka länder och varukoder detta gäller belyses i Europeiska unionens officiella tidning nr C 111, 25.3.2019. Alla företag som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om undersökningen till kommissionen inom den tidsfrist som anges i tidningen. 

Kommissionen undersöker införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar