Hoppa till innehåll

Importerar du vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Kina eller Egypten? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull.

21.5.2019 14.19
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstull borde tas ut för vissa vävda och/eller sydda glasfibermaterial med ursprung i Kina eller Egypten. Mera information om undersökningen finns i Europeiska unionens officiella tidning nr C 167, 16.5.2019. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 och ex 7019 90 00 (Taric-nummer 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 och 7019 90 00 80).

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar