Hoppa till innehåll

Importerar du varmvalsade platta produkter av stål från Ryssland? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningstullärende gällande en tillverkare

Utgivningsdatum 18.1.2021 14.24
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstullen på vissa ryska varmvalsade platta produkter av järn, olegerat stål eller annat legerat stål borde ändras i fråga om en exporterande tillverkare, dvs. företaget PAO Severstal. 

Produkten klassificeras enligt KN-nummer 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric-nr 7225 19 10 90), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric-nr 7225 40 60 90), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric-nr 7226 19 10 90), 7226 91 91 och 7226 91 99.

I EU:s officiella tidning nr C 18, 18.1.2021, beskrivs undersökningen i detalj. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningarna och översynerna samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av antidumpnings- och utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar