Hoppa till innehåll

Importerar du turkisk regnbåge? Nu kan du begära att bli hörd av kommissionen i fråga om utjämningstull.

22.5.2019 15.38
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om utjämningstullen på import av produkter som tillverkats av det turkiska BAFA Su Ürünleri Yavru Üretim Merkezi Sanayi Ticaret AŞ borde ändras. Till följd av denna partiella interimsöversyn kan det bli nödvändigt att ändra nivån på den tullsats som tillämpas på företaget. Till följd av översynen kommer inga andra företagsspecifika utjämningstullar att ändras.

Mera om översynen berättas i Europeiska unionens officiella tidning nr C 176, 22.5.2019. Alla som berörs av ärendet kan inom utsatt tid begära att bli hörda av kommissionen. Varan klassificeras enligt KN-nummer ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 och ex 0305 43 00 (Taric-nummer 0301 91 90 11, 0302 11 80 11, 0303 14 90 11, 0304 42 90 10, 0304 82 90 10 och 0305 43 00 11).

Kommissionen undersöker och hanterar införandet av utjämningstullar med tanke på hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar