Hoppa till innehåll

Importerar du tungt termopapper från Sydkorea? Nu kan du kommentera antidumpningstullen.

Utgivningsdatum 11.10.2019 10.52
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för visst tungt termopapper (t.ex. varukod ex 4809 90 00) med ursprung i Sydkorea. Bakgrunden till detta ärende samt vilka varukoder detta gäller belyses i Europeiska unionens officiella tidning nr C 342, 10.10.2019. Alla företag som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om planen och undersökningen till kommissionen inom den tidsfrist som anges i tidningen. 

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder - undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar