Hoppa till innehåll

Importerar du triklorisocyanursyra med ursprung i Kina? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningstullärende gällande tre tillverkare.

Utgivningsdatum 26.7.2021 15.51
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstullen på triklorisocyanursyra med ursprung i Kina borde ändras. Översynen gäller tre exporterande tillverkare: Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Likang) (Taric-tilläggsnummer C630), Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer C629) och Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (Taric-tilläggsnummer C695). Tullen på import från dessa företag har upphävts. Som en del av undersökningen ska importen från dessa företag registreras i nio månaders tid. Varorna klassificeras enligt KN-nummer ex 2933 69 80 och ex 3808 94 20 (Taric-nummer 2933 69 80 70 och 3808 94 20 20).

I EU:s officiella tidning nr L 263, 23.7.2021 beskrivs undersökningen i detalj. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningarna och översynerna samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas.

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede.

Mera information:

Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar 
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar