Hoppa till innehåll

Importerar du thailändsk sockermajs? Nu är det möjligt att begära att bli hörd av kommissionen i ett antidumpningstullärende gällande en tillverkare

5.9.2019 10.05
Pressmeddelande

Kommissionen har återupptagit antidumpningsundersökningen rörande import av viss beredd eller konserverad sockermajs i form av korn med ursprung i Thailand.  Återupptagandet avser endast genomförandet av tribunalens och domstolens domar. Undersökningen gäller företaget River Kwai International Food Industry Co. Ltd. Varan klassificeras enligt Taric-nummer 2001 90 30 10 och 2005 80 00 10.

Undersökningen beskrivs i detalj i EU:s officiella tidning nr C 291, 29.8.2019. Alla som berörs av ärendet kan begära att bli hörda av kommissionen. I EU:s officiella tidning anges tidsfristerna för kommentering av undersökningar och översyner samt kommissionens adress dit kommentarerna lämnas

Kommissionen undersöker och behandlar införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom tidsfristen, eftersom det är det enda sättet att påverka ärendet även i ett senare skede.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar