Hoppa till innehåll

Importerar du stålhjul från Kina? Nu kan du kommentera antidumpningstullen.

15.2.2019 15.24
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för stålhjul (t.ex. varukod ex 87087099) med ursprung i Kina. Bakgrunden till detta ärende samt vilka länder och varukoder detta gäller belyses i Europeiska unionens officiella tidning nr C 60, 15.2.2019. Alla företag som berörs av ärendet kan lämna sina kommentarer om planen och undersökningen till kommissionen inom den tidsfrist som anges i tidningen. 

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar