Hoppa till innehåll

Importerar du stålhjul för fordon från Kina? Nu kan du kommentera antidumpningstullen

27.3.2019 13.52
Pressmeddelande

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för stålhjul (t.ex. KN-nummer ex 87087010) med ursprung i Kina.

Kommissionen undersöker om antidumpningstull borde tas ut för stålhjul (t.ex. KN-nummer ex 87087010) med ursprung i Kina.

I EU:s officiella tidning nr C 111, 25.3.2019 har det ursprungliga tillkännagivandet om undersökningen korrigerats för att beakta det faktiska tillämpningsområdet för undersökningen. Införandet av en ny produktkategori i undersökningen kan kommenteras inom sju dagar efter att tillkännagivandet om korrigeringen publicerats. I övrigt tillämpas i undersökningen det ursprungliga tillkännagivandet som publicerats i EU:s officiella tidning nr C 60, 15.2.2019.    

Kommissionen undersöker införandet av antidumpningstullar med beaktande av hela EU. Finska tullen har ingen beslutanderätt i ärendet, Tullen bara informerar om ärendet.

Om detta ärende berör ditt företag är det viktigt att du handlar inom utsatt tid, eftersom det är det enda sättet att påverka i ärendet.

Mera information:
Antidumpnings- och utjämningstullar
Gällande antidumpnings- och utjämningstullar
Antidumpnings- och utjämningsåtgärder – undersökningar
yritysneuvonta.lupa-asiakkaat(at)tulli.fi

Meddelanden om antidumpnings- och utjämningstullar